top of page

​Chính Sách Bảo Mật & Quyền Riêng Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CỰC TÍM UVC VIỆT NAM (UVC TECH)

 

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website https://www.congngheuvc.com. Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Cực Tím UVC Việt Nam (UVC TECH), chi nhánh và các địa điểm kinh doanh của UVC TECH (gọi chung là “UVC TECH”) rất coi trọng thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong các luật có liên quan.

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

2. Phạm vi sử dụng thông tin;

3. Thời gian lưu trữ thông tin;

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Các Dịch Vụ”). Nếu Các Dịch Vụ của chúng tôi có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư riêng, chính sách hoặc thông báo đó sẽ được áp dụng thay vì chính sách này.

 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 

Liên quan đến việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ, quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu nhận bao gồm:

a) Thông tin liên lạc, như tên, tên công ty, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thư tín;

b) Thông tin được sử dụng để tạo tài khoản trực tuyến của quý vị và các thông tin liên quan đến tài khoản khác;

c) Thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm số mẫu, số sê-ri, loại lắp đặt và ngày lắp đặt;

d) Thông tin đăng ký và thiết lập sản phẩm, như tên/mô tả sản phẩm của quý vị, địa điểm quý vị lắp đặt sản phẩm, và các điều chỉnh quý vị thực hiện cho việc thiết lập sản phẩm;

e) Thông tin kỹ thuật về sản phẩm của quý vị, như mẫu sản phẩm, số sê-ri, mã vạch và phiên bản phần mềm;

f) Thông tin về các cấu hình sản phẩm của quý vị, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về các thông số, cài đặt của thiết bị, tình trạng hoạt động, thông tin về thời gian hoạt động, thông tin về rò rỉ, lịch sử hỏng hóc và các thông báo về dịch vụ;

g) Thông tin thanh toán, như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và thông tin chi tiết về thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật), những thông tin được bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ;

h) Độ tuổi, ngày sinh, và thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;

i) Các thông tin chi tiết mà quý vị cung cấp thông qua các cuộc thi và khảo sát;

j) Thông tin có trong các bình luận bài đăng hoặc nhận xét sản phẩm mà quý vị gửi;

k) Thông tin truyền thông xã hội được chia sẻ với chúng tôi thông qua các tính năng của bên thứ ba mà quý vị sử dụng (như Facebook, Google+, Instagram, YouTube…) hoặc được đăng trên các trang truyền thông xã hội (như trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc các trang khác mà chúng tôi có thể truy cập);

l) Thông tin cá nhân khác có trong nội dung mà quý vị gửi, như thông qua tính năng “Liên Hệ Với Chúng Tôi” hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng, các chương trình Giới Thiệu đến Bạn Bè, Cổng Thông Tin của UVC TECH, Đăng Ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và

m) Thông tin quý vị gửi liên quan đến cơ hội nghề nghiệp tại UVC TECH, như thông tin liên lạc chi tiết, thông tin trong sơ yếu lý lịch của quý vị và thông tin chi tiết về việc làm hiện tại của quý vị.

 

Quý vị không phải cung cấp những thông tin này, nhưng nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số Dịch Vụ nhất định và các tính năng liên quan. Khi quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng, chúng tôi có thể thu nhận thông tin bằng các phương tiện tự động. Các công nghệ này giúp chúng tôi:

(i) Ghi nhớ thông tin của quý vị để quý vị không phải nhập lại thông tin;

(ii) Theo dõi và hiểu cách quý vị sử dụng và tương tác với Các Dịch Vụ;

(iii) Điều chỉnh Các Dịch Vụ phù hợp với các ưu tiên của quý vị;

(iv) Đánh giá tính khả dụng của Các Dịch Vụ;

(v) Hiểu tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông của chúng tôi;

(vi) Để quản lý và nâng cao Các Dịch Vụ.

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cần có sự chấp thuận của quý vị trước khi tiến hành thu thập thông tin.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu nhận thông qua Các Dịch Vụ để:

a) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị;

b) Thiết lập và quản lý tài khoản của quý vị;

c) Xử lý và hoàn tất những yêu cầu và đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và thông báo cập nhật cho quý vị về trạng thái đơn đặt hàng của quý vị;

d) Cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của quý vị với Các Dịch Vụ;

e) Nhận dạng và xác thực quý vị để quý vị có thể sử dụng Các Dịch Vụ;

f) Gửi thông báo và cảnh báo cho quý vị (bao gồm các cập nhật trạng thái và cảnh báo lỗi) liên quan đến việc quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

g) Bán các sản phẩm của chúng tôi cho quý vị và cung cấp cho quý vị các chương trình giảm giá, bao gồm giảm giá đặc biệt, phiếu quà tặng, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi;

h) Trao đổi thông tin với quý vị và quản lý việc tham gia của quý vị trong các khảo sát và nghiên cứu thị trường;

i) Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của quý vị và cung cấp hỗ trợ khách hàng;

j) Quản lý các cơ hội nghề nghiệp;

k) Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm mới; tăng cường và cải thiện Các Dịch Vụ của chúng tôi; quản lý truyền thông của chúng tôi; phân tích cơ sở người dùng và Các Dịch Vụ; thực hiện phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);

l) Bảo vệ chống lại, nhận dạng và ngăn chặn hành vi gian lận và hoạt động phạm tội khác, các yêu cầu bồi thường và trách nhiệm pháp lý khác;

m) Tuân thủ và thi hành các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành liên quan và các chính sách của chúng tôi, bao gồm Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và Các Điều Khoản và Điều Kiện của UVC TECH.

 

Theo quy định của luật pháp, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu nhận để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, và theo luật pháp cho phép, theo đuổi các lợi ích pháp lý của chúng tôi (như quản lý Các Dịch Vụ của chúng tôi và cải thiện hoạt động kinh doanh).

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Trong giới hạn luật hiện hành cho phép, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân chúng tôi có được về quý vị cho đến khi:

(i) Nó vẫn còn cần thiết cho các mục tiêu mà chúng tôi có thông tin, tuân thủ các điều khoản trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này;

(ii) Chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để lưu trữ dữ liệu ngoài giai đoạn cần thiết để phục vụ mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu. Chúng tôi chỉ xóa các dữ liệu nếu khách hàng yêu cầu.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận về quý vị, ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với:

(i) Các chi nhánh & địa điểm kinh doanh của chúng tôi

(ii) Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, như thực hiện đơn đặt hàng, lắp đặt sản phẩm và phân tích các dữ liệu và dịch vụ, cho những mục đích được mô tả trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi không ủy quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về quý vị nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy trong các trường hợp:

(i) Theo quy định của luật pháp và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(ii) Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn tổn hại thể chất hoặc tổn hại khác hay thiệt hại tài chính;

(iii) Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công ty hay tài sản của chúng tôi;

(iv) Khi có sự chấp thuận của quý vị.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 

Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Cực Tím UVC Việt Nam (UVC TECH)

Địa chỉ: 432-434-436 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: +84862882768

Email: Info@congngheuvc.com

Website https://www.congngheuvc.com

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành, quý vị có thể yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu trữ; hoặc yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa, xóa hoặc giới hạn thông tin. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và duy trì bảo mật, chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác định danh tính của quý vị trước khi cho phép quý vị tiếp cận thông tin của mình.

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://www.congngheuvc.com được UVC TECH cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://www.congngheuvc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, UVC TECH sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Ban quản lý website https://www.congngheuvc.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, v.v, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý website https://www.congngheuvc.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khác hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Hotline: +84862882768 hoặc Email: Info@congngheuvc.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết. UVC TECH không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi mua hàng ban đầu là không chính xác.

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, UVC TECH khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của UVC TECH sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. UVC TECH tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 

9. Thay đổi về chính sách

 

UVC TECH hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách bảo mật và quyền riêng tư” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của công ty cũng như nhu cầu được phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, UVC TECH sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại UVC TECH, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại https://www.congngheuvc.com. UVC TECH khuyến khích quý khách đọc kỹ “Chính sách Bảo mật thông tin” của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. UVC TECH không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

 

Cập nhật: 12/2021

 

bottom of page